БИЗНЕС ОБЕКТИ

За връзка с нас

+359 42 600 362

Ние осъществява охрана на офиси, магазини, производствени халета, складове, ферми, хотели, хипермаркети и др. Използваме най-съвременните и надеждни специализирани системи за централизирана охрана, комуникация и управление. Преди сключване на договор, екип от наши експерти извършва безплатен оглед на обекта за оценка на неговата уязвимост и възможните рискове и заплахи. Съобразно това се изготвя индивидуален проект с конкретни препоръки за всеки обект. При закупуването на техническите средства, клиентът може да избира между жични и безжични охранителни системи.

За всички свои клиенти предлагаме допълнително и покритие на евентуални имуществени щети от взлом и кражба и защита на деца от насилие в училище и на улицата.


Със сключването на договора, клиентът получава:

– Денонощен мониторинг и патрулна реакция;
– SMS известяване за: аларми, пускане и спиране на алармената система;
– Дублиране на сигналите от обекта;
– Имуществена отговорност от 3 000 до 10 000 лв.
– Техническа поддръжка на системата.

Клиентът сам избира:

– Месечната такса. Тя е свързана с имуществената отговорност и започва от от 42 лв. с ДДС
– Размера на имуществената отговорност
– Начините за плащане
– Допълнителни услуги: видеонаблюдение, паник бутон, охрана на трезор или каса, пожароизвестяване

За охраната на открити обекти и строежи е необходимо:

– Обектът да бъде обособен и ограден
– Да има електричество
– Да има подходящо място за монтиране на техника за охрана