GPS контрол

За връзка с нас

+359 42 600 362

Глобална система за позициониране Global Positioning System или GPS е спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време.

Системата се използва за навигация и контрол на транспортни средства. Използването на тази система позволява повищаване на рентабилността в транспортния бизнес и управление на автопарковете с до 30%.

Устройствата, могат да подават разнородна информация, извън стандартните досега възможности на познатия ни GPS мониторинг и в зависимост от потребностите на нашите клиенти и спецификата на дейността им.

Корпоративен транспорт

ефективност и оптимизиране на контрола върху транспортните средства на фирмата, визуализиране във всеки един момент на всеки обект върху карта (BGmap, Google и др.), контрол върху обхвата на дейност на всяко едно превозно средство;

Товарен транспорт

Контрол върху превоза на стоки, количествен контрол, контрол върху водача, проследяване местоположението на транспортното средство, контрол на горивото, скорост, обороти и други параметри.

Автобусен транспорт

Проследяване и визуализиране върху карта (BGmap и Google), задаване на маршрути и контрол върху спазването им, определяне на броя пътници, информация з а отворени и затворени врати, водача на транспортното средство;

Куриерски транспорт

Проследяване на товари, определяне на курсове и проследяване за спазване на срокове, контрол върху горивото и скорост на транспортното средство;

Селскостопански транспорт

определяне на местоположението и визуализиране му върху карта (BGmap и Google), определяне на ефективността на машината, следене на обороти, гориво, персонализиране на водача в машината, аларма при излизане на машината извън определена зона;

Специализиран транспорт

Визуализиране и проследяване на транспортните средства върху карта (BGmap и Google), справки за минали периоди и оценка на ефективност и бързина на реагиране;

Железопътен транспорт

Определяне на маршрути и линии, контрол върху спазването им, определяне на местоположението на обекта, визуализиране транспортното средство върху карта (BGmap и Google);

Воден транспорт

Контрол и мониторинг на параметрите, определяне на местоположението и визуализирането му върху карта (BGmap и Google)

Въздушен транспорт

Ниско летящ – определяне на местоположението във всеки един момент и визуализирането му върху карта (BGmap и Google);