ЧАСТНИ ОБЕКТИ

За връзка с нас

+359 42 600 362

Реализираме охрана на апартаменти, къщи, селски имоти и вили, гаражи. Като използваме най-съвременните и надеждни специализирани системи за централизирана охрана, комуникация и управление, гарантираме спокойствие за най-ценното – семейството, дома и имуществото. Преди сключване на договор, екип от наши експерти извършва безплатен оглед на обекта за оценка на неговата уязвимост и възможните рискове и заплахи. Съобразно това се изготвя индивидуален проект с конкретни препоръки за всеки обект. При закупуването на технически средства, клиентът може да избира между жични и безжични охранителни системи.

За всички свои клиенти предлагаме допълнително покритие на евентуални имуществени щети от взлом и кражба. Защита на деца от насилие в училище и на улицата.


Със сключването на договора, клиентът получава:

– Денонощен мониторинг и патрулна реакция;
– SMS известяване за: аларми, пускане и спиране на алармената система;
– Дублиране на сигналите от обекта;
– Имуществена отговорност от 2 000 до 6 000 лв.
– Техническа поддръжка на системата.

Клиентът сам избира:

– Месечната такса. За да може услугата да е достъпна за всяко домакинство, тя е значително по-ниска в сравнение с тази на служебните обекти. Свързана с имуществената отговорност и започва от 31.20 лв с ДДС.
– Размера на имуществената отговорност
– Начините за плащане
– Допълнителни услуги: видеонаблюдение, паник бутон, охрана на трезор или каса, пожароизвестяване