Контрол на достъп

За връзка с нас

+359 42 600 362

Системите за контрол на достъп представляват интегрирано решение за контрол на сигурността и спазването на трудовата дисциплина във Вашия офис или предприятие. В комбинация със системи за видеонаблюдение те Ви предоставят възможността, както да следите в реално време какво се случва на територията, която обслужват, така и да разполагате с безпристраста статистика в ретроспекция.

Въвеждайки система за контрол на достъп Вие можете:
 • Да контролирате достъпа на служителите си и посетителите във всички обекти на Вашата организация . Съобразно индивидуалното ниво на достъп на всеки служител системите разрешават или забраняват достъпа и отчитат всички параметри – дата, час и посока на преминаване. Информацията се съхранява .
 • Да оптимизирате организацията на работа чрез безпристрастно отчитане на работното време на служителите, както и поведението им в рамките на работния ден – закьснения, излизания , по- ранно напущане.Присъстващите и отсъстващите в организацията, отчитане на нормираното и ненормираното работно време са също възможности, кото системата предлага.

Системите за контрол на достъп са изградени на базата на иновативни технологични решения в областта на сигурността и контрола. Безконтактните чип карти и контролери притежават следните предимства:

 • Невъзможност за подправяне. Всяка чип карта
  притежава уникален, въведен фабрично 16 разряден
  буквено-цифров идентификационен номер.
 • Компактни са, водоустойчиви и не се влияят от електромагнитни полета
  и замърсявания.
 • На практика имат неограничен срок на експлоатация и са
  енергонезависими
 • Притежават голяма пропускателна способност.
 • Системите са автономни, с резервирано захранване.
 • Системите могат да обслужват над 120 врати и пропуски.