Допълнителни услуги

За връзка с нас

+359 42 600 362

МОНТАЖ И РЕАКЦИЯ НА ПАНИК БУТОН

Те се монтират най-често в касови салони, при касиери на магазини, заведения и всички обекти, в които има опасност от нападения против личността или собствеността, безредици, грабежи, хулигански прояви и др. Целта е незабележимо да се натиснат и да подадат сигнал за помощ.

РЕАКЦИЯ ПО СИГНАЛ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ДАТЧИЦИ

Пожарният датчик e устройство за контрол на определен параметър в околната среда, което се включва при поява на признаци за възникването на пожар – дим, топлина, светлинно излъчване. Този параметър се преобразува в електрически сигнал, удобен за предаване, обработка и последващо въздействие върху други елементи на пожароизвестителната система.

ОХРАНА НА КАСА ИЛИ МАЛЪК ТРЕЗОР

Огнеупорните каси и сейфовете се използват за съхранение и защита на ценности важни документи. Използването им е препоръчително и целесъобразно в охраняеми помещения или помещения с ограничен достъп.