Обучения

За връзка с нас

+359 42 600 362

Искате да притежавате собствено огнестрелно оръжие без значение дали става въпрос за ловна пушка, или пистолет или искате да работите като охрана?


И в двата случая първо трябва да преминате

КУРС ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ.


Какви документи са Ви необходими за изваждане на разрешително за притежаване на оръжие? През какви стъпки трябва да минете и към кои служби трябва да се обърнете, за да получите право за използване на огнестрелно оръжие предстои да разберете!

Първото нещо, което трябва да направите, за да се сдобиете със свидетелство за притежание на оръжие, е да извадите следните документи:
 • Свидетелство за съдимост – издава се от Районния съд по роден град на лицето;
 • Бележка от психодиспансер – това е бележка за извършен преглед от психиатър с констатация от прегледа и печат с името на лекарят, извършил прегледа. С тази бележка можете да се сдобиете от психодиспансер. Можете да се обърне и към частна клиника, но имайте предвид, че цената за издаване на документа, ще е по-висока;
 • 1 бр. снимка в паспортен размер.


Тези документи са Ви необходими, за да се запишете за курс за безопасно боравене с оръжие, който се изисква при подаването на документи за издаване на разрешително за притежаване на оръжие. След приключване на курса, ние ще Ви издадем документ за успешно завършили курса. Документът е безсрочен.
След това е необходимо да извадите документ от НСС (Национална следствена служба), че не сте следствен към момента, нямате повдигнати обвинения и т.н.
С всички изброени до тук документи трябва да отидете в служба КОС (Контрол по общоопасни средства). КОС се намира в полицейското районно управление по адрес на местоживее. Там ще заплатите държавна такса на стойност 60 лв. Изисква се задължително закупуване на каса за съхранение на оръжието. Важно е адресът от личната Ви карта и адресът, на който ще монтирате касата, да съвпадат! След монтажа на касата, кварталният полицай трябва да дойде и да удостовери нейното наличие и здраво монтиране за стена или под. След един месец ще получите разрешително за закупуване на оръжие.
Необходимо е оръжието да бъде закупено в срок от 3 месеца с 50 бр. боеприпаси. След като закупите оръжието, трябва да го занесете отново в служба КОС заедно с документите за закупуване (фактура, попълнен талон от разрешителното, сертификат, ако оръжието е ново, а ако купувате употребявано оръжие, трябва да удостоверите неговата техническа годност) и 5 бр. боеприпаси, за да се направи прострелка.

Месец по-късно получавате оръжието си, придружено от разрешително за носене, употреба и съхранение на оръжие. Разрешителното е валидно 5 години.
Вече сте горд собственик на огнестрелно оръжие!

Накратко това са документите, които ще Ви бъдат необходими в процеса на придобиване на свидетелство за притежаване на оръжие:
 • Свидетелство за съдимост;
 • Бележка от психодиспансер;
 • 1 бр. снимка в паспортен размер;
 • Документ за успешно преминат курс за безопасно боравене с оръжие;
 • Бележка за монтирана каса;
 • Разрешително за закупуване на оръжие;
 • Фактура за закупено оръжие;
 • Попълнен талон за разрешително;
 • Сертификат, ако сте закупили ново оръжие;
 • Документ за техническа годност, ако сте закупили оръжието втора ръка.

При сегашната ситуация курсовете временно са отложени във времето, но когато всичко около вируса отмине, ние от Технопол Сеюрити отново ще сме на ваше разположение за да получите умения за боравене с огнестрелно оръжие.